مشخصات فنی

750 ~ 1135 KVA (600 ~ 908 KW)

AVR SX460

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM404A-750KVA
  • IPM404G-810KVA
  • IPM404H-940KVA
  • IPM404J-1030KVA
  • IPM404K-1135KVA
IPM-404-Series.pdf 

محصولات مرتبط