مشخصات فنی

450 ~ 675 KVA (360 ~ 540 KW)

AVR SX440

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM354C-450KVA
  • IPM354D-500KVA
  • IPM354E-600KVA
  • IPM354FS-625KVA
  • IPM354F-675KVA
IPM-354-Series.pdf 

محصولات مرتبط