مشخصات فنی

250 ~ 400 KVA (200 ~ 320 KW)

AVR SX440

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM314C-250KVA
  • IPM314D-295KVA
  • IPM314E-325KVA
  • IPM314EL-350KVA
  • IPM314F-380KVA
  • IPM314G-400KVA
IPM-314-Series.pdf 

محصولات مرتبط