مشخصات فنی

42.5 ~ 88 KVA (34 ~ 70 KW)

AVR SX460

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM224C-42.5KVA
  • IPM224D-50KVA
  • IPM224E-63KVA
  • IPM224F-72.5KVA
  • IPM224G-88KVA
IPM-224-Series.pdf 

محصولات مرتبط