مشخصات فنی

22.5 ~ 40 KVA (18 ~ 32 KW)

AVR SX460

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM184E-22.5KVA
  • IPM184F-27.5KVA
  • IPM184G-31.3KVA
  • IPM184H-37.5KVA
  • IPM184J-40KVA
IPM-184-Series.pdf 

محصولات مرتبط