مشخصات فنی

8.1 ~ 16 KVA (6.5 ~ 12.8 KW)

AVR SX460

Enclosure: IP23

Insulation Class: H

RPM 1500 (50 Hz)

سایر قدرت های موجود

  • IPM164A-8.1KVA
  • IPM164B-11KVA
  • IPM164C-13.5KVA
  • IPM164D-16KVA
IPM-164-Series.pdf 

محصولات مرتبط